Co pro pacienty děláme?

Staráme se, aby nemocní a osoby, které nezvládají základní péči o sebe byli zdravotně v pořádku. Dohlížíme na jejich zdraví a prodlužujeme jejich soběstačnost tak, aby mohli zůstat doma, obklopeni známým prostředím a svými blízkými co nejdéle.

Pomáháme každému, kdo naši pomoc potřebuje. Působíme na všech frontách zdravotní domácí péče. Víme, co všechno nemoc, nemohoucnost a stáří obnáší. Proto každému klientovi věnujeme individuální péči. Přistupujeme k němu s trpělivostí, citlivostí, empatií a pochopením.

Co je Domácí péče?

Domácí péče je pacientům poskytována zdravotními sestrami přímo v prostředí domova pacienta na základě doporučení ošetřujícího lékaře, kterým je zejména praktický lékař daného pacienta.

Domácí péči může indikovat i ošetřující lékař, který o pacienta pečuje v průběhu hospitalizace v nemocnici, ale pouze po dobu 14 dnů po propuštění z lůžkového zařízení. Hlavní výhodou takovéto domácí péče je především doléčení pacienta v jemu příjemném prostředí, zajištění kvalifikované následné péče a fakt, že tato služba je plně hrazena zdravotními pojišťovnami.

Naše zdravotní sestry

Naše zdravotní sestry působí po celé Praze a jsou schopny k pacientovi dojíždět i včetně víkendů a svátků. Díky domácí péči mohou být pacienti dříve propuštěni z nemocnice, případně tam již nemusí pravidelně dojíždět na doléčení.

 • Poskytujeme péči 24/7
 • Jsme tu pro Vás již 25 let
 • Máme smlouvy se všemi pojišťovnami
 • Odborná zdravotní péče
 • Půjčovna kompenzačních pomůcek
 • Péče poskytována zdarma
 • Péče v domácím prostředí
Sunset years. Admirable neat medical worker making sure elderly lady standing firm while she trying taking a little walk at home

Potřebujete poradit?

Jsme připraveni Vám pomoci. Pomůžeme Vám nejen v oblasti zdravotní péči, ale i péči sociální.

Kontaktujte nás

Základní zdravotní úkony

 • Převazy bércových vředů, defektů kůže, pooperačních ran, chronických ran, proleženin, bandáže dolních končetin;
 • Péče o drény, cévky (pro ženy a pro muže), stomie;
 • Kontroly krevního tlaku, glykemie, saturace krve kyslíkem;
 • Příprava a podání léčiv (tablety, kapky, mastě, injekce, inzulín, transdermální náplasti);
 • Podání infuzní léčby, parenterální terapie či enterální terapie;
 • Odběry biologického materiálu – krve, moči, stěr z rány/defektu;
 • Psychická podpora, edukační pohovor;
 • Kontrola příjmu stravy a tekutin;
 • Promazání kůže, končetin, polohování ležících pacientů, prevence proleženin;
 • Ošetřovatelská rehabilitace, kondiční a dechová cvičení, nácvik stoje a chůze s kompenzační pomůckou, nácvik soběstačnosti;
 • Péče o pacienty v terminálním stavu – pacient, u něhož dochází v důsledku diseminovaného nebo lokálně pokročilého nádorového onemocnění nebo jeho komplikace k nevratnému selhávání jedné nebo více orgánových soustav. Smrt je u takového pacienta neodvratným a očekávaným vyústěním jeho stavu a to v časovém horizontu hodin, dnů, výjimečně týdnů;
 • Ostatní zdravotní úkony dle ordinace lekáře a dohody se zdravotním zařízením;

Soubory ke stažení

Pro otevření souborů budete potřebovat Adobe Reader, volně ke stažení zde: https://get.adobe.com/cz/reader/

Soubory velikost
Letáček ke stažení.pdf 1,2 MB