Indikace péče ošetřujícím lékařem

Indikace péče ošetřujícím lékařem

Pro indikaci domácí zdravotní péče se vyplňuje doklad 06/DP s časovými, materiálovými a administrativními kódy. Maximální rozsah frekvence domácí zdravotní péče je stanoven na 3 x 1hodinu odborné péče denně. U pacientů v terminálním stádiu není stanoven maximální rozsah frekvence domácí zdravotní péče při schválení signálního kódu. Služby poskytujeme na vysoké odborné úrovni, s citlivým a vlídným přístupem ke klientovi.

Standartní i intenzivní domácí zdravotní péče

Standartní i intenzivní domácí zdravotní péče

Domácí zdravotní péče Jarošová Marie poskytuje též péči o pacienty v terminálním stavu. Komplexní, aktivní a na kvalitu života orientovaná péče poskytovaná pacientovi, u něhož dochází v důsledku diseminovaného nebo lokálně pokročilého nádorového onemocnění nebo jeho komplikace k nevratnému selhávání jedné nebo více orgánových soustav. Cílem této péče je zmírnit bolest a další tělesná a duševní strádání, zachovat pacientovu důstojnost a poskytnout podporu jeho blízkým a to přímo v jeho domově.

Jsme tu pro Vás od roku 1994

Jsme tu pro Vás od roku 1994

Agentura domácí péče Marie Jarošová působí na trhu od roku 1994. Individuální přístup založený na budování a udržování dlouhodobých a korektních vztahů s pacienty a lékaři je pro nás samozřejmostí.

Máme smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami (VZP, VOZP, OZP, ZPMVČR, ČPZP, ZPŠ, RBP).

Seznam zdravotních výkonů

Odbornost 925

Výkon Čas Popis výkonu
06311 60 min Zavedení, ukončení domácí zdravotní péče.
06313 30 min Ošetřovací návštěva – Domácí zdravotní péče – TYP I.
06315 45 min Ošetřovací návštěva – Domácí zdravotní péče – TYP II.
06317 60 min Ošetřovací návštěva – Domácí zdravotní péče – TYP III.
06318 15 min Ošetřovací návštěva – Domácí zdravotní péče – TYP IV.

Odbornost 925

Výkon Popis výkonu
6321 Vyšetření stavu pacienta sestrou ve vlastním sociálním prostředí
6323 Odběr biologického materiálu
6324 Převaz PICC
6325 Aplikace ordinované parenterální terapie – periferní vstupy
6326 Aplikace ordinované parenterální terapie – centrální vstupy
6327 Ošetření stomií střevních typů
6328 Ošetření stomií typu PEG, nefrostomie, epicystostomie a tracheostomie,
6329 Lokální ošetření do 10 cm2
6330 Lokální ošetření nad 10 cm2
6331 Cévkování, laváže a ošetření permanentních katetrů
6332 klyzma, výplach
6333 Aplikace inhalační a léčebné terapie s.c., i.m., i.v., event. další způsoby aplikace terapie či instalace léčiv
6334 Aplikace léčebné terapie p.o., GTT, případně další způsoby aplikace terapie či instalace léčiv
6335 nácvik a zaučování aplikace inzulínu

Odbornost 925

Výkon Popis výkonu
6137 Výkon sestry v den pracovního klidu nebo pracovního volna
6135 Výkon sestry v době od 22 hod – 6 hod
6349 Signální kód – ošetřovatelská péče o pacienta v terminálním stavu