Bezplatná zdravotní péče

Bezplatná zdravotní péče

Naše služby jsou plně hrazeny ze zdravotního pojištění

Jsme tu vždy a pro každého

Jsme tu vždy a pro každého

Neodmítáme z kapacitních důvodů ani klienty s covidem

Služby poskytujeme 24/7

Služby poskytujeme 24/7

Jsme tu pro vás non-stop, vč. víkendů a svátků

25 lety prověřená kvalita služeb

25 lety prověřená kvalita služeb

Zakládáme si na doporučení a dlouhodobých vztazích

Potřebujete poradit, nebo zadat péči?

Pokud máte informace o pacientovi, můžete ho také zadat prostřednictvím zabezpečeného online formuláře. Do 24 hod obdržíte odpověď, že jsme pacienta v pořádku přijali.

Jakou péči poskytujeme?

Odbornost 925

Základní zdravotní úkony

 • Převazy bércových vředů, defektů kůže, pooperačních ran, chronických ran, proleženin, bandáže dolních končetin;
 • Péče o drény, cévky, stomie;
 • Kontroly krevního tlaku, glykemie, saturace krve kyslíkem;
 • Příprava a podání léčiv (tablety, kapky, masti, injekce, inzulín, transdermální
 • náplasti);
 • Podání infuzní léčby, parenterální či enterální terapie;
 • Odběry biologického materiálu – krve, moči, stěr z rány / defektu;
 • Psychická podpora, edukační pohovor;
 • Kontrola příjmu stravy a tekutin;
 • Promazání kůže, končetin, polohování imobilních pacientů, prevence proleženin;
 • Ošetřovatelská rehabilitace, kondiční a dechová cvičení, nácvik stoje a chůze s kompenzačními pomůckami a nácvik soběstačnosti;
 • Další zdravotní úkony dle ordinace lékařem;

Péče o pacienty v terminálním stavu

 • Pacient, u něhož dochází v důsledku diseminovaného nebo lokálně pokročilého nádorového onemocnění nebo jeho komplikace k nevratnému selhávání jedné nebo více orgánových soustav. Smrt je u takového pacienta neodvratným a očekávaným vyústěním jeho stavu a to v časovém horizontu hodin, dnů, výjimečně týdnů. Cílem této péče je zmírnit bolest a další tělesná a duševní strádání, zachovat pacientovu důstojnost a poskytnout podporu jeho blízkým a to přímo v jeho domově.;

Domácí fyzioterapie (902)

 • Základní kineziologické vyšetrení;
 • Léčebná tělesná výchova;
 • Kondiční a analytické metody;
 • Techniky měkkých tkání;
 • Nácvik lokomoce a mobility;

Poskytujeme fyzioterapii v domácím prostředí pacienta zaměřenou na léčbu a prevenci širokého spektra onemocnění pohybového aparátu.

Preventivní vyšetření pacienta (15-30 min)

Nabízíme také jednorázové preventivní vyšetření pacienta ve vlastním sociálním prostředí, které může zahrnovat:

 • Kontrola celkového zdravotního stavu
 • Měření fyziologických funkcí (TK, P, TT, saturace)
 • Poslechové vyšetření plic
 • Odběr biologického materiálu (vč. odvozu do laboratoře)
 • Měření glykemie
 • Edukace aplikace inzulínu
 • Péče o PMK
 • Jednorázové cévkování

Půjčovna kompenzačních pomůcek

Chceme Vám co možná nejvíce usnadnit překonání mnohdy velmi težké životní situace, proto potřebuje-li náš pacient zajistit kompenzační pomůcky, neváhejte a kontaktujte nás.

Jak půjčovna funguje?

Vyberete si pomůcku, zavoláte nám, případně sdělíte informaci Vaší zdravotní sestřičce a domluvíme si vše potřebné, včetně poplatku za pronájem. Pomůcku vám dovezeme, pomůžeme s její instalací i návodem na obsluhu. Nabízené zdravotní pomůcky máme téměř okamžitě k dispozici. Ceník pronájmu pomůcek a více v našem letáčku. Více informací zde.

Odbornost 925

Výkon Čas Popis výkonu
06311 60 min Zavedení, ukončení domácí zdravotní péče.
06313 30 min Ošetřovací návštěva – Domácí zdravotní péče – TYP I.
06315 45 min Ošetřovací návštěva – Domácí zdravotní péče – TYP II.
06317 60 min Ošetřovací návštěva – Domácí zdravotní péče – TYP III.
06318 15 min Ošetřovací návštěva – Domácí zdravotní péče – TYP IV.

Odbornost 925

Výkon Popis výkonu
6321 Vyšetření stavu pacienta sestrou ve vlastním sociálním prostředí
6323 Odběr biologického materiálu
6324 Převaz PICC
6325 Aplikace ordinované parenterální terapie – periferní vstupy
6326 Aplikace ordinované parenterální terapie – centrální vstupy
6327 Ošetření stomií střevních typů
6328 Ošetření stomií typu PEG, nefrostomie, epicystostomie a tracheostomie,
6329 Lokální ošetření do 10 cm2
6330 Lokální ošetření nad 10 cm2
6331 Cévkování, laváže a ošetření permanentních katetrů
6332 klyzma, výplach
6333 Aplikace inhalační a léčebné terapie s.c., i.m., i.v., event. další způsoby aplikace terapie či instalace léčiv
6334 Aplikace léčebné terapie p.o., GTT, případně další způsoby aplikace terapie či instalace léčiv
6335 nácvik a zaučování aplikace inzulínu

Odbornost 925

Výkon Popis výkonu
6137 Výkon sestry v den pracovního klidu nebo pracovního volna
6135 Výkon sestry v době od 22 hod – 6 hod
6349 Signální kód – ošetřovatelská péče o pacienta v terminálním stavu

Jak to funguje?

1.

Sdělíte nám vaše požadavky a ošetřujícího lékaře

2.

Domluvíme indikaci péče a připravíme administrativu

3.

Naše sestry budou pacienta pravidelně navštěvovat

4.

Vyřídíme si úhradu od pojišťovny

Co je domácí péče?

Domácí péče je pacientům poskytována zdravotními sestrami přímo v prostředí domova pacienta na základě doporučení ošetřujícího lékaře, kterým je praktický lékař daného pacienta, nebo ošetřující lékař, který o pacienta pečuje v průběhu hospitalizace. Hlavní výhodou domácí péče je především doléčení pacienta v jemu příjemném prostředí, zajištění kvalifikované následné péče a fakt, že tato služba je plně hrazena zdravotními pojišťovnami.

DP-baner1_web
auto2_web_full

O nás

Jsme tu pro vás již od roku 1994. Individuální prístup založený na budování a udržování dlouhodobých korektních vztahu s partnery a lékari je pro nás prioritou. Zabezpecujeme komplexní péci prostrednictvím multidisciplinárního týmu. Obsah péce je vymezen individuálními potrebami každého pacienta v péci o somatické i duševní zdraví a za podpory jeho sebeobsluhy a sebepéce tak, aby se mohl co nejdríve vrátit do bežného života.

Naše zdravotní sestry

Naše zdravotní sestry působí po celé Praze a jsou schopny k pacientovi dojíždět včetně víkendů a svátků. Výběr zdravotního personálu volíme s ohledem na klientovi potřeby i osobnost. Víme, co všechno nemoc, nemohoucnost a stáří obnáší. Proto ke každému pacientovi přistupujeme s trpělivostí, citlivostí, empatií a pochopením.

domacipece-jarosova-sestry

Potřebujete poradit, nebo zadat péči?

Pokud máte informace o pacientovi, můžete ho také zadat prostřednictvím zabezpečeného online formuláře. Do 24 hod obdržíte odpověď, že jsme pacienta v pořádku přijali.

Časté dotazy

Co je domácí zdravotní péče?

Domácí péče je pacientům poskytována zdravotními sestrami přímo v prostředí domova, nebo pečovatelském domě pacienta na základě doporučení ošetřujícího lékaře, kterým je zejména praktický lékař. Hlavní výhodou je především doléčení pacienta v jemu příjemném prostředí se zajištěním kvalifikované následné péče.

K čemu je domácí péče dobrá?

Díky domácí péči mohou být pacienti dříve propuštěni z nemocnice, případně tam již nemusí pravidelně dojíždět na doléčení. Všeobecně se pacienti v domácí péči lépe a rychleji uzdravují. Naším cílem je pomoci jim co nejdříve zpátky do života.

Kdo péči indikuje?

Váš praktický, nebo i ošetřující lékař, který o pacienta pečuje v průběhu hospitalizace avšak pouze po dobu 14dnů po propuštění z lůžkového zařízení.

Kdo péči hradí?

Zdravotní péče je plně hrazena vaší zdravotní pojišťovnou. Spolupracujeme se všemi ZP v ČR.

Kdo má na domácí péči nárok?

Rozhodujícím kritériem pro indikaci domácí péče je skutečnost, že zdravotní stav klienta není možno zvládnout běžnou laickou péčí, přitom ale stav bezpodmínečně nevyžaduje hospitalizaci ve zdravotnickém zařízení.

V jakém může být péče rozsahu?

Maximální rozsah frekvence domácí zdravotní péče je stanoven na 3 x 1 hodinu odborné péče denně. U pacientů v terminálním stádiu není stanoven maximální rozsah frekvence domácí zdravotní péče při schválení signálního kódu.